Privacy Policy

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Trim en Knip bv. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 februari 2020.

Trim en Knip bv is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in ons en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Trim en Knip bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je Trim en Knip bv gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan info@sjokolatte.be

Persoonsgegevens die Trim en Knip bv verwerkt

Trim en Knip bv verwerkt persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op trimenknip.be verstrekt, omdat je gebruik wil maken van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we (indien van toepassing voor het doel) verwerken:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Voor- en/of achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website trimenknip.be heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sjokolatte.be, dan verwijderen we deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

Trim en Knip bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het laten zien van foto’s die we gemaakt heb tijdens het evenement (gerechtvaardigd belang)
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Verzenden van een e-mail als er een nieuw bericht online is gezet. Hiervoor kan jij je aanmelden. Afmelden kan via de link onderaan elke verzonden e-mail
 • Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Jouw betaling af te kunnen handelen
 • Goederen en/of diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Trim en Knip bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trim en Knip bv) tussen zit.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

Trim en Knip bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: totdat je ons verzoekt deze te verwijderen of totdat we onze activiteiten beëindig, waarbij geldt:

 • Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Account op de website: totdat jij deze opzegt

Delen van persoonsgegevens met derden

Trim en Knip bv verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

We gebruiken Mailchimp als ons marketing platform. Door in te schrijven ga je akkoord dat deze informatie naar Mailchimp wordt gestuurd om te verwerken. Meer over de privacy policy van Mailchimp hier.
Cookies, of vergelijkbare technieken

Trim en Knip bv gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trim en Knip bv en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sjokolatte.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Trim en Knip bv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

Trim en Knip bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We gebruiken alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruiken we een apart wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via info@sjokolatte.be.